Windykacja

/Dochodzenie i obsługa należności

„Alienumaes homini ingenuo cerba est servitus” – dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.

Indywidualne podejście do dłużnika, pozwala nam na wykorzystywanie tylko adekwatnych sposobów w negocjacjach o zapłatę, a monitoring bieżących płatności, ułatwia kontrolowanie zobowiązań kontrahentów. Sztab wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy reprezentują naszych klientów przed Sądami i Kancelariami Komorniczymi, czuwa nad wysoką jakością trybu zleconych nam postępowań.

W ramach obrotu wierzytelnościami prowadzimy wykup wierzytelności, które wynikają z: umów handlowych, sprzedaży i wydania towarów, dostawy towarów lub wykonania usług. Działamy aktywnie nawiązując kontakt z dłużnikami w możliwie najszybszy sposób, zawsze kontaktujemy się z osobami decyzyjnymi, a konieczna droga korespondencyjna z dłużnikiem jest tylko uzupełnieniem bogatych procesów windykacyjnych. Ogólnopolski zasięg działania naszej Kancelarii pozwala na uniknięcie zbędnej zwłoki w nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem.

Zasadniczo windykację możemy podzielić na 3 etapy:

  • postępowanie polubowne
  • postępowanie sądowe
  • postępowanie komornicze

Przyjmujemy sprawy na każdym z tych etapów, jednak największa skuteczność mamy w przypadkach prowadzenia sprawy od początku. Dlatego też, preferujemy sprawy na etapie postępowania polubownego, w momencie, kiedy Państwa monity nie przynoszą skutku. Pozwala to nam na prowadzenie spraw zgodnie z naszymi procedurami, a to zapewnia sprawność postępowania, a także wyższą skuteczność.