Առգրավում

/ՈՒնեցվածքի սպասարկում և հետաքննություն

“Alienumaes homini ingenuo cerba est servitus” — Մարդու համար պատկառելի պարտքը դառը ստրկություն

Պարտապանի նկատմամբ ինդիվիդուալ մոտեցման շնորհիվ կարողանում ենք օգտագործել միյայն ադեկվատ/համաչափ ուղղիներ պարտքի մարման բանակցություններում և իրականացնել ընթացիք մուծումների մոնիթորինք, որպեսզի կարողանանք օգնել վերահսկել կապալառուների պարտականությունները:  Մեր բարձրակարգ մասնագետները, որոնք ներկայացնում են մեր Հաճախորդներին դատարաններում և դատական հարկադիր-կատարող ատյաններում, ապահովում են բարձր որակի գործըթաց, որ վստահվել է մեզ:

Մեր գրասենյակի գործունեությունը, որ ընդգրկում է ողջ Լեհաստանի տարածքը թույլ է տալիս պարտապանի հետ կապվելու հարցում խուսափել անհարկի խոչնդոտներից :

Առգրավման գործընթացը կարելի է բաժանել երեք փուլի:

  • Արբիտրաժային վարույթ
  • Դատական վարույթ
  • Կատարողական վարույթ

Մենք ընդունում ենք դեպքեր այս բոլոր փուլերում, բայց և ամենից բարձր արդյունավետություն ցուցաբերում ենք այդ դեպքում, երբ վարույթը վերցնում ենք ամենասկզբում: Այդ պատճառով գերադասում ենք գործը սկսել արբիտրաժային փուլից: Դա թույլ է տալիս իրականացնել բիզնեսը, համաձայն մեր ընթացակարգերի եւ ապահովել արդյունավետություն: